Simon Chrisander

Klimatet är vår tids ödesfråga

Jag har engagerat mig i Liberalerna för att jag tror på tanken om att jag och andra politiker ska bestämma så lite över ditt liv som möjligt. När du får möjlighet att själv bestämma över ditt liv, så kommer det att bli ett bättre liv än om vi politiker styr ditt liv åt dig. Därför är det för mig viktigt att vi från politiken ska ha som främsta uppdrag att skapa så många valmöjligheter som möjligt för dig som Malmöbo, oavsett din livssituation.

Men för att du, dina barn och dina barnbarn ska ha samma möjligheter i livet som vi strävar efter idag, så måste vi lösa den största samhällsutmaning som världen står inför – klimatförändringarna. Om vi inte bygger Malmö för framtiden så kommer vi få problem med höjda havsnivåer och resultaten från ökat skyfall. Därför vill jag ha en utveckling av staden som tar höjd för de utmaningar som klimatförändringarna ställer oss inför. Samtidigt måste vi ha i åtanke att Malmö inte kan expandera ohindrat på den goda jordbruksmarken som omger staden. Därför är det viktigt för mig att vi bygger Malmö både högre och tätare, framförallt i kollektivtrafiknära lägen. På så sätt sparar vi både på naturen, och skapar möjligheter för en större andel av Malmöborna att välja ett klimatsmart sätt att resa.

Men att bygga Malmö för framtiden är egentligen ett sätt att svara på symptomen av ett mycket större problem – utsläppen av växthusgaser. För att vända utvecklingen vill jag att Malmö ska gå i täten med ambitiösa klimat- och miljömål. Vi måste också accelerera tempot i klimatomställningen. Därför driver Liberalerna i Malmö på för storskaliga lösningar som ett nytt solenergibolag och Carbon Capture (CCS/U).

Jag tror verkligen att vi kan klara den omställning vi behöver göra, tillsammans med ett starkt näringsliv och dig som Malmöit.

Simon Chrisander(L)


Simon Chrisander är ledamot i kommunfullmäktige för Liberalerna. Han är också kommunalråd med ansvar för stadsbyggnads-, klimat- och miljöfrågor. Simon är ordförande i Miljönämnden.

Det här är Simon

Kort och gott om Simon
Bor:
Djupadal

Familj: Fru och två barn
Ålder: 44
Livsåskådning: MFF (ett himmelsblått hjärta dunkar i den här kroppen).
Varför med i Liberalerna? Vi tror på individuell frihet och ansvarstagande med ett bra socialt skyddsnät.
Okänd last: Tar gärna en liten shot Tabasco Chipotle då och då.

Kontakt:Du når Simon antingen via simon.chrisander@malmo.se,
Eller via simon.chrisander@liberalerna.se

Jag är född och uppväxt i Malmö och har varit engagerad i Malmöpolitiken sedan 2008. Jag har även varit involverad i amerikansk politik och framförallt i en kongresskampanj i Florida 2002. Min utbildning består av en magister i statsvetenskap (Lunds Universitet) och en i journalistik (University of Illinois), men jag har också läst ”International Business” och ekonomi.

Föreningslivet i Malmö har betytt mycket för mig och det gav mig förutsättningar för att åka och plugga i USA, vilket var fantastistikt. Jag började hoppa simhopp när jag var fem, sex år gammal och fortsatte tills jag var 24. Tiden som simhoppare i Malmö Kappsimningsklubb, Sveriges landslag och på college i USA (University of Iowa) har verkligen format mig som person.

Innan jag i januari 2019 blev kommunalråd för stadsbyggnad och miljö så jobbade jag med marknadsföring på ett internationellt transportföretag. Att jobba i ett stort internationellt företag med mycket strukturer funkade som bra förberedelse för jobbet som kommunalråd.

Även om jag har varit utomlands under 8-9 år så har jag återvänt till Malmö och bor i prinicip på samma ställe som jag växte upp. Jag tycker det är hög livskvalitet att bo i Malmö och det finns inget annat ställe i Sverige där jag hellre vill bo. (Södra Frankrike och några ställen i USA är också rätt schysta)

Matilda Klefström

Politisk sekreterare till Simon Chrisander

matilda.klefstrom@liberalerna.se

matilda.klefstrom@malmo.se

Telefon: 0734-166497

Charlotte Frank

Stabschef (samordnare)
Nämndsövergripande- och kommunövergripande frågor.
KS AU, KS och KF

charlotte.frank@liberalerna.se
charlotte.frank@malmo.se
Telefon: 0703-464191

Miljö

MALMÖ BEHÖVER MER LOKAL NERGIPRODUKTION!⚡️

01

Simon Chrisander, (L) skriver om hur staten inte tar sitt ansvar för energiförsörjningen, samtidigt underminerar den lokal och grön energiproduktion.

Läs mer
Miljö

MALMÖ BORDE SATSA PÅ CARBON CAPTURE!

02

För att världens temperatur ska hålla sig under 1,5 graders uppvärmning så måste vi vidta åtgärder som ger stor effekt,

Läs mer

För ett grönare Malmö

 

https://player.vimeo.com/video/460156431