NYA SIMANLÄGGNINGAR

Ewa Bertz skriver tillsammans med ordföranden i Simklubben Ran och Malmös Kappsimningsklubb om det stora behovet av nya simanläggningar i Malmö.

Idag är det hård konkurrens om simytorna i Malmö. För att klara av grundskolans uppdrag om simkunniga elever har många bassängtider på senare år tvingats tas från allmänheten och fördelats om till simundervisning. Vi tvingas till att prioritera den livsviktiga undervisningen före stadens föreningar och andra viktiga verksamheter. Malmö kan bättre!Nu går vi vidare med planeringsarbetet för att fastställa form, funktion och finansiering.

Om vi har viljan finns alla förutsättningar för att ge Malmöborna de simidrottsytor som staden behöver redan år 2023.

Länk till artiklar:
https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/malmo-maste-fa-nya-simhallar/

Replik: https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/dra-inte-malmos-nasta-simanlaggning-i-langbank/