Budgetförslag

Budgetförslag 2024


Budgetförslaget innehåller de prioriteringar som Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill göra under 2024.

Budgetförslag 2023


Budgetförslaget innehåller de prioriteringar som Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill göra under 2023.

Budgetförslag 2022


Budgetförslaget innehåller de prioriteringar som Liberalerna och Socialdemokraterna vill göra under 2022.

Budgetförslag 2021


Budgetförslaget innehåller de prioriteringar som Liberalerna och Socialdemokraterna vill göra under 2021.

Budgetförslag 2020


Liberalernas och Socialdemokraternas Budget 2020 med plan för 2021-2022,.

Budgetförslaget innehåller de prioriteringar som Liberalernas och Socialdemokraternas vill göra de kommande åren.