Genomförd politik

Förskolan har fått ett tydligt språkfokus och personal vars språkkunskaper brister utbildas nu i svenska. Fler familjecentraler med öppna förskolor har öppnats.

Skolan har ett tydligt fokus på kunskap. Betygssnitten och behörighet till gymnasiet har aldrig varit så högt som nu. Det råder stora förväntningar på alla elever – oavsett bakgrund. Lovskolan är utökad. Elevhälsan, sex- och samlevnadsundervisning och arbetet för att bryta hedersnormer får mer resurser. Vi har ett team som arbetar aktivt mot antisemitism.

Genomfört på skolområdet:

►Behörigheten till gymnasiet har ökat från 75 till 84 procent

►Meritvärdena hos niorna har stigit från i genomsnitt 219 till 226

►Elevpengen har stigit med 7 procent

►Högstadieeleverna genomför hågkomstresor till Auschwitz

►Det finns ett samordnarteam mot antisemitism i skolan

►Skolorna arbetar med fokus på att bryta hedersnormer

►Vi har utvidgat lovskolan till att gälla hela högstadiet och fler lov än sommarlovet

►Hemmasittarteam och särskilda undervisningsgrupper för att minska frånvaron

Genomfört för förbättrat näringsliv och fler i arbete:

►Förbättrad vuxenutbildning med fokus mot bristyrken

►Jämställt försörjningsstöd

►Minskade kostnader för ekonomisk bistånd och hemlöshet

►Sjösättning av en tillväxtkommission

►Ökad dialog med näringslivet genom nytt näringslivsråd

►Reformerad myndighetsutövning – mer serviceinriktad mot företag, föreningar och medborgare

►Stödpaket till coronautsatta företag

►Vi har infört en särskild enhet mot Bidragsfusk

►Fler högre hus i centrala och kollektivtrafiknära lägen

►400 fler radhus och villor fram till 2022

►Superpark i Hyllie

►7 000 nya bostäder sedan 2019

►Utrett placeringen av Öresundsmetro

Kraven på aktivitet för att få försörjningsstöd är högre och färre tar emot bistånd. Bidragsstödet är jämställt och fördelas lika mellan vårdnadshavarna. Fler har fått jobb. Vi utbildar och matchar arbetssökande mot bristyrken.

Företagare möts av snabbare och mer serviceinriktade kommunala myndigheter. Näringslivsrådet från 2015 har vi stöpt om och aktiverat. Företagare möts av snabbare och mer serviceinriktade kommunala myndigheter. Planeringen av Öresundsmetron är påbörjad.

Kommunala ordningsvakter patrullerar i staden och fler kameror finns på brottsutsatta platser. Hemlösheten är halverad och antalet skjutningar färre. Malmö byggs högre, grönare och mer hållbart. Malmö har blivit lite tryggare, friare och vackrare.

Genomfört för ett tryggare och grönare Malmö:

►Utökad kamerabevakning

►Kommunala ordningsvakter

►Permanentat ”Tryggare Malmö”

►Utökad trygghetssatsning (BID) från Sofielund till Möllevången

►Successiv utfasning av engångsartiklar i plast från Malmö stad

►Nya cykelstråk i hela Malmö

►Nytt grönt energibolag som ska installera solceller på industritak

►Vi har startat förberedelser för storskalig koldioxidinfångning

►Vi har drivit igenom en ökad trädplantering med tusentals nya träd och ökat kraven på grönytor i nybyggen och detaljplaner