Vi är Malmös liberala parti. Vi kämpar för att alla människor ska ha frihet att forma sitt eget liv och möjlighet att växa och utvecklas.Möjligheternas Malmö

Malmö ska vara möjligheternas stad för alla Malmöbor oavsett funktionsvariation, bakgrund, sexuella läggning eller kön. Att öka
friheten för de som har minst frihet är Liberalernas prioritet. Frihet för fler kräver en stark välfärd som möjliggörs genom ett starkt näringsliv.

Roko Kursar (L)
Kommunstyrelsens vice ordförande


Mer om Liberalerna Malmös politik


Framtiden börjar i skolan

Kunskap öppnar nya vägar och möjligheter i livet. Det är därför vi liberaler kämpar så envist för en bättre skola. För varje barn.

Leva livet hela livet
Leva livet hela livet

I vårt Malmö ska alla, oavsett ålder, bakgrund eller funktionsnedsättning, kunna leva ett fritt och självständigt liv med hög livskvalitet.

Malmö Sweden
Ett Malmö som växer och utvecklas

Vi vill fortsätta utveckla Malmö som nordiskt nav för forskning och innovationer. Då behövs det en företagsvänlig politik.

View of the city library in Malmo, Sweden
Alla har rätt till en värdfull fritid

Kultur- och fritidsverksamheten i Malmö är viktiga samlingspunkter där Malmöbor möts över traditionella sociala gränser.

12 timmar sedan

Liberalerna Malmö
VILKEN VÄG VÄLJER DU?Hela Sverige har drabbats av skyhöga elpriser. Pensionärer tvingas lägga nästan hela pensionen på elräkningar. Barnfamiljer fryser inomhus och har inte råd att använda varmvatten.Med engångsbidragen lämnas 2,8 miljoner hushåll utanför. Skåne drabbas extra hårt. Sverige har Europas tredje högsta elskatt och det är den som Liberalerna vill sänka. Först då får alla hushåll en rättvis och mycket välbehövlig reducering av sina elräkningar. ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook

17 timmar sedan

Liberalerna Malmö
HÖFÅNGET 2 I Malmö finns det många som vill äga sitt eget boende. Liberalerna arbetar därför hårt för att säkerställa att det byggs nya enfamiljshus i staden. Höfånget 2 är en sådan satsning och kommer att innefatta 16 nya radhus i Elinelund.I byggplanen satsas det på en ökad grönska i området, säker framkomlighet och installationer av solcellsanläggningar. I Liberalernas Malmö ska alla ha möjligheten att äga sin egen bostad. ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook

2 dagar sedan

Liberalerna Malmö
Malmö stads kommunala energistrategi är nu antagen och gäller till 2030. Ett självklart fokus är ett leveranssäkert elsystem som är en grundförutsättning för en hållbar och blomstrande stad. Med sammanlagt fyra fokusområden lägger strategin också grunden för stadens fortskridande miljöarbete och möjliggör större samsyn och samverkan mellan myndigheter, näringsliv och andra aktörer inom området. Liberalerna vill säkerställa att Malmö är en föregångare inom klimatarbetet och den antagna energistrategin är en viktig del i detta arbete. ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook