Designer

Möjligheternas
Malmö

instagram icon

Vi är Malmös liberala parti. Vi kämpar för att alla människor ska ha frihet att forma sitt eget liv och möjlighet att växa och utvecklas.


Liberalernas Malmö


Efter snart en mandatperiod med Liberalerna i Malmös styre är staden mer liberal än någonsin. Under vår tid i styret har fler kommit i arbete, staden växer och tryggheten ökar. Fyra liberala kommunalråd har säkerställt en mer liberal riktning med ansvar för skola, miljö, fritid och funktionssrätt. Efter denna period ser vi att vi vill och kan fortsätta driva på för att Malmö ska vara möjligheternas stad för alla Malmöbor. 

Educationandreadingconcept-groupofcolorfulbooksonthewoodentableintheclassroomblackboardbackground

Din bakgrund ska inte avgöra din framtid

I Malmös skolor ska alla barn och ungdomar fyllas med kunskap och trygghet

DRÖMMAR

I Liberalernas Malmö ska du kunna förverkliga dina drömmar

I möjligheternas Malmö ger ett eget jobb frihet och självförtroende att växa

default

Utan trygghet ingen frihet

Malmöbor ska vara trygga med stadens välfärd genom hela livet

5 dagar sedan

Liberalerna Malmö
Efter två dagar av intensiva debatter har Malmös kommunfullmäktige nu antagit vårt budgetförslag. Malmö står inför tuffa utmaningar och för att klara detta behövs en tydlig politisk styrning med ett tydligt målfokus, och Liberalernas prioriteringar är tydliga. Skolan, jobben och välfärden kommer att stå i fokus. Detta är grundläggande för att Malmö ska bli möjligheternas stad för alla. ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook

6 dagar sedan

Liberalerna Malmö
Årets budgetdebatt är igång! I vårt budgetförslag väljer vi att fokusera på att skapa en mer hållbar och framtidsriktad stad där alla kan förverkliga sina drömmar. För att nå våra ambitiösa målsättningar krävs en kraftsamling och ett nära samarbete med näringslivet, civilsamhället och Malmöborna. Det är så vi skapar ett möjligheternas Malmö för alla.Heja Roko Kursar och Sara Wettergren! ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook

7 dagar sedan

Liberalerna Malmö
Liberalerna sätter alltid skolan förstDe ekonomisk tuffa tiderna är en verklighet som samtliga Malmöbor känner av och tvingas hantera. Vi tar ansvar genom en budget som värnar elever, lärare och skolpersonal. Genom att tillföra 280 miljoner till Malmös klasser och barngrupper höjer vi elevpengen i grundskolan. Malmös skola ska genomsyras av hög kvalitet, trygghet och likvärdighet.Läs mer om insatserna i kommentarerna! ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook