Möjligheternas Malmö

I möjligheternas Malmö ger ett eget jobb frihet och självförtroende att växa

Lön ger frihet och självförtroende, därför vill vi fortsätta prioritera jobb före bidrag genom vuxenutbildningar till bristyrken, bättre matchning och lägre trösklar till jobb. Vi vill förenkla för företag att etablera sig och skapa jobb i Malmö och förbättra stadens service gentemot företagare. Liberalerna vill bygga Öresundsmetron för ökad kapacitet och smidig arbetspendling till Danmark.

I vårt kommunala handlingsprogram “Möjligheternas Malmö” för 2022-2026 vill vi bland annat:

  • Arbete ska löna sig. Det ska alltid löna sig att gå från bidrag till jobb. Det måste finnas tydliga och starka incitament att jobba istället för att gå på bidrag. Liberalerna vill strama åt försörjningsstödet så att det ligger i nivå med resten av landet. Strikt kontroll ska finnas vid utbetalning av bidrag och fusk motverkas. Därför vill vi fortsatt satsa på arbetsmarknadsanställningar.

 

  • Satsning mot bristyrken. Vi satsar på våra yrkesutbildningar. Vi vill satsa på en förstärkt studie och yrkesvägledning med fokus på att få fler att välja en yrkesutbildning.

 

  • Mer attraktivt och näringsanpassad stadsplanering. För att skapa god välfärd behöver Malmö ett blomstrande näringsliv. Vi vill prioritera näringslivets behov i stadsplaneringen. Staden ska arbeta proaktivt för att få hit företag och tidigt inkludera dem i stadsplaneringen. Företag som skapar nya jobb i Malmö ska få rabatt på tomthyra och köp av tomter.

 

  • Uppmuntra nyföretagande. Stadens mångfald och höga entreprenörsanda är en stor resurs. Liberalerna vill förbättra information, språkstöd, koordinera mentorskap och samverkan mellan olika aktörer och grupper. Skräddarsydd och effektivare myndighetsservice som via ett aktivare nätverk även möjliggör kontakter gällande riskkapital.
  •  Metro mellan Malmö och Köpenhamn. Malmö behöver en metro på plats, som kopplas ihop med Köpenhamns som ett komplement till Öresundsbron. En Öresundsmetro stärker regionens arbetsmarknad och näringsliv, ger ökade skatteintäkter och starkare välfärd.

Politiskt program 2022-2026


I vårt politiska program "Möjligheternas Malmö" hittar du alla detaljer om vår politik fram till 2026.

Läs mer