Sara Wettergren

”I Malmö ska alla barn få möjlighet att lyckas”

Mitt mål är att alla elever som går ut grundskolan ska nå gymnasiebehörighet. Att vara det första liberala skolkommunalrådet i Malmö är ett privilegium och samtidigt en stor utmaning. Det är ett uppdrag som jag lever med dygnet runt, men det är absolut värt all tid jag lägger ner. Det är framförallt mötet med alla barn och unga, lärare, skolledare, elevhälsopersonal och många, många fler som gör skillnad.

Det jag är speciellt stolt över att vi har åstadkommit så här långt, är att få en bättre blandning av elever i och med att vi har byggt nya högstadieskolor i centrum och utvidgad skolvalet. Vi har avsatt särskilda medel till förbättrad elevhälsa, stärkt sex- och samlevnadsundervisning och hedersförebyggande arbete. Vi har även tillsatt extra resurser i arbetet mot antisemitism och hatbrott, ett arbete vi bedriver i samarbete med Judiska församlingen och Svenska Kommittén mot Antisemitism. I Malmö ska alla barn få möjlighet att lyckas, oavsett var du kommer ifrån eller vart du är på väg.

Sara Wettergren (L)


Sara Wettergren är Liberalerna Malmös Kommunalråd med ansvar för skola och utbildning.

Kort och gott om Sara

Bor: Davidhallstorg
Ålder: 50år
Familj: Man och två barn.
Yrke: Statsvetare med internationell inriktning. Tidigare jobbat med internationellt bistånd, ledarskap, kommunikation och PR.
Hjärtefrågor: Barn och ungas utbildning och i ett internationellt perspektiv, flickors utbildning. Så mycket avgörs i ditt liv om du får rätt till en utbildning och ett yrke.
Kontakt: Sara.wettergren@liberalerna.se

Därför är jag liberal

Därför att jag tror på individens förnuft och möjlighet att göra egna kalkylerade val. Samtidigt behöver vi ett starkt skyddsnät för de som är svaga, utsatta och i behov av stöd. Jag blev politiskt aktiv förhållandevis sent, när jag var föräldraledig med mitt yngsta barn. En viktig anledning till att jag då valde Liberalerna som parti var, förutom grundideologin, att vi alltid har stått upp för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Det är viktiga frågor för mig som har ett stort intresse för och har arbetat mycket i fattigare länder, där framförallt kvinnor och flickor är väldigt utsatta.

Adrian Kasperczyk

Politisk sekreterare till Sara Wettergren,

Ansvar för skol- och utbildningsfrågor
samt fritids- och kulturfrågor.
adrian.kasperczyk@liberalerna.se
adrian.kasperczyk@malmo.se
Telefon: 0723-911352

Charlotte Frank

Stabschef (samordnare)
Nämndsövergripande- och kommunövergripande frågor.
KS AU, KS och KF

charlotte.frank@liberalerna.se
charlotte.frank@malmo.se
Telefon: 0703-464191