Våra Anställda

Liberalerna Malmö

Mladen Radojkovic

Ombudsman
mladen.radojkovic@liberalerna.se
Telefon: 070-8494870

Sofia Borg

Kanslist
sofia.borg@liberalerna.se

Politiska Sekreterare

Jacob Branting

Stabschef (samordnare)
Nämndsövergripande- och kommunövergripande frågor.
KS AU, KS och KF

jacob.branting@liberalerna.se
jacob.branting@malmo.se
Telefon: 0734-8992398

Ola Tedin

Politisk sekreterare till Sara Wettergren,
Pressansvarig
Ansvar för skol- och utbildningsfrågor.

Mail: ola.tedin@liberalerna.se

Christoffer Karlsson

Politisk sekreterare till Simon Chrisander
Mediaproduktion och utredare.
Ansvar för klimat/miljö och stadsbyggnadsfrågor
christoffer.karlsson@liberalerna.se
christoffer.karlsson2@malmo.se
Telefon: 0734-166497

Ursula Savonius

Politisk sekreterare till Roko Kursar,
Utredare
Ansvar för funktionsstöd-, arbetsmarknads-
sociala- och hälsovårdsfrågor.
ursula.savonius@liberalerna.se
ursula.savonius@malmo.se
Telefon: 0738-567936

Adrian Kasperczyk

Politisk sekreterare till Ewa Bertz
Ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter
samt fritids- och kulturfrågor.
adrian.kasperczyk@liberalerna.se
adrian.kasperczyk@malmo.se
Telefon: 0723-911352