Våra Anställda

Liberalerna Malmö

Mladen Radojkovic

Ombudsman
mladen.radojkovic@liberalerna.se
Telefon: 070-8494870

Sofia Borg

Kanslist
sofia.borg@liberalerna.se

Politiska Sekreterare

Charlotte Frank

Biträdande stabschef
Nämndsövergripande- och kommunövergripande frågor.
KS AU, KS och KF

charlotte.frank@liberalerna.se
charlotte.frank@malmo.se
Telefon: 0703-464191

Matilda Klefström

Politisk sekreterare

Ansvar för klimat/miljö och stadsbyggnadsfrågor
matilda.klefstrom@malmo.se
matilda.klefstrom@liberalerna.se
Telefon: 0734-166497

Ursula Savonius

Politisk sekreterare till Roko Kursar,

Politisk sekreterare till Roko Kursar

ursula.savonius@liberalerna.se
ursula.savonius@malmo.se

Telefon: 0702-097893

Adrian Kasperczyk

Politisk sekreterare till Sara Wettergren,

Ansvar för skol- och utbildningsfrågor
samt fritids- och kulturfrågor.
adrian.kasperczyk@liberalerna.se
adrian.kasperczyk@malmo.se
Telefon: 0723-911352