Våra Anställda

Liberalerna Malmö

Mladen Radojkovic

Ombudsman
mladen.radojkovic@liberalerna.se
Telefon: 070-8494870

Sofia Borg

Kanslist
sofia.borg@liberalerna.se

Politiska Sekreterare

Charlotte Frank

Biträdande stabschef
Nämndsövergripande- och kommunövergripande frågor.
KS AU, KS och KF

charlotte.frank@liberalerna.se
charlotte.frank@malmo.se
Telefon: 0703-464191

Ola Tedin

Politisk sekreterare till Sara Wettergren,
Pressansvarig
Ansvar för skol- och utbildningsfrågor.
Mail: ola.tedin@liberalerna.se

Matilda Klefström

Politisk sekreterare till Simon Chrisander

Ansvar för klimat/miljö och stadsbyggnadsfrågor
matilda.klefstrom@malmo.se
matilda.klefstrom@liberalerna.se
Telefon: 0734-166497

Tena Kotvas

Politisk sekreterare till Roko Kursar,

Ansvar för funktionsstöd-, arbetsmarknads-
sociala- och hälsovårdsfrågor.
tena.kotvas@liberalerna.se
tena.kotvas@malmo.se
Telefon: 0738-567936

Adrian Kasperczyk

Politisk sekreterare till Ewa Bertz
Ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter
samt fritids- och kulturfrågor.
adrian.kasperczyk@liberalerna.se
adrian.kasperczyk@malmo.se
Telefon: 0723-911352