Roko Kursar

Frihet för fler

 

Jag är liberal för att jag tror på frihet och jämlikhet i livschanser. Jag brinner för att riva de hinder som skapar vanmakt och ligger i vägen för individens frihet. Människor har rätt att själva välja vad de vill göra med sina liv, vad de drömmer om och vill jobba med. Friheten ska gälla för alla – oavsett kön, bakgrund, funktionsvariation eller vilka andra förutsättningar man kan tänkas ha.

Att vara liberal handlar om att se alla människor som individer, inte som ett kollektiv. Alla människor är unika och det ska politiken utgå ifrån

Liberaler är emot alla former av diskriminering och för alla människors lika värde. Man ska bli bedömd på sina meriter – ingenting annat. För att alla människor ska kunna leva i frihet och ha samma livschanser måste samhället utjämna förutsättningar som ligger bortom den enskildes kontroll. Det är en liberal och socialliberal huvuduppgift att sträva efter jämlikhet i livschanser och frihet för fler. Det är mitt ansvar som politiker att lyssna särskilt noga på de Malmöbor som själva kanske annars har svårt att göra sina röster hörda.

För att samhället ska kunna hjälpa människor behöver vi ett starkt näringsliv, som drar in skatteintäkter till våra trygghetssystem. Det är ett av kärnvärdena i liberalismen att det ska löna att utbilda sig och arbeta. Med ett bra företagsklimat kan näringslivet få rätt förutsättningar att växa och bidra med fler skattekronor till välfärden.

 

Roko Kursar (L)


Roko Kursar var Liberalernas förstanamn till kommunfullmäktige 2018. Han är sedan december 2018 kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Malmö. Roko har ansvar för LSS och funktionsstöd, är ordförande i funktionsstödsnämnden och i Malmö stads råd för funktionshinderfrågor.

Kort och gott om Roko

Bor: Värnhem
Ålder: 36 år
Familj: Fru
Kontakt:
roko.kursar@malmo.se

roko.kursar@liberalerna.se
FB:ROKO.KURSAR

Min bakgrund

Född och uppvuxen i Malmö kände jag under min uppväxt en djup maktlöshet över min egen livssituation, men till skillnad från flera barndomsvänner hade jag tur. Som ung vuxen kom jag till insikt att jag vill dra mitt strå till stacken och bidra till samhället som gett mig livschanser. Kärleken till min hemstad ledde till att jag bestämde mig för att vara förändringen jag ville se. Jag fick ett jobb, engagerade mig politiskt på min fritid, och började studera. Efter examen började jag arbeta som statstjänsteman med samordning och rehabilitering inom den allmänna sjukförsäkringen. Jag fick möjligheten att gå till jobbet varje dag, tacksam och stolt över att få bidra till samhället. 

Ursula Savonius

Politisk sekreterare till Roko Kursar

ursula.savonius@liberalerna.se
ursula.savonius@malmo.se

Telefon: 0702-097893

Charlotte Frank

Stabschef (samordnare)
Nämndsövergripande- och kommunövergripande frågor.
KS AU, KS och KF

charlotte.frank@liberalerna.se
charlotte.frank@malmo.se
Telefon: 0703-464191