Våra Politiker

Våra politiker i Liberalerna Malmö


Liberalerna Malmö har förtroendevalda representanter i riksdagen, regionen, kommunfullmäktige, nämnder och styrelser och andra kommunala organ. Där företräder våra politiker den politik som våra partimedlemmar har fastställt.

Nedan kan du hitta våra förtroendevalda i respektive kommunalt organ.

Kommunala organ

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan ses som Malmös eget parlament. Totalt består kommunfullmäktige av 61 ledamöter, som väljs av kommunens invånare genom direkta val vart fjärde år. Kommunfullmäktige fattar beslut om övergripande frågor och andra ärenden som är av stor vikt för kommunen. Det omfattar bland annat mål och riktlinjer för kommunens verksamheter samt den kommunala budgeten och den kommunala skattesatsen.

Nuvarande ledamöter och ersättare
Ledamöter och ersättare utsedda genom kommunalvalet den 11 september 2022.

Sara Wettergren – Gruppledare

Roko Kursar – ledamot

Linda Eklund – ledamot

Joel Laguna – ersättare

Ewa Bertz – ersättare

Kommunstyrelsen kan ses som Malmös egen regering. Totalt består kommunstyrelsen av 13 ledamöter, varav 9 är heltidsarvoderade kommunalråd. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för utvecklingen av den kommunala verksamheten, och ansvarar för att på ett övergripande plan leda och samordna kommunens olika verksamheter.

Nuvarande ledamöter och ersättare
Ledamöter och ersättare utsedda av kommunfullmäktige.

Roko Kursar – vice ordförande

Sara Wettergren – ersättare

Sara Wettergren – Ordförande

Lena Chrisander – Ersättare

Narcis Spahovic – Vice ordförande

Alicia Söderholm – Ersättare

Leon Nawrot –  Ordinarie ledamot

Marianne Friedman – Ersättare

Lars Hellström – Ordinarie ledamot

Theodor Coppen – Ersättare

Karl Philip Nilsson – Ledamot

Marie Jacobsson – Ersättare

Natasa Radojkovic –  Ordinarie ledamot

Leakim Eventhén – Ersättare

Ewa Bertz –  vice ordförande

Stefan Pettersson –  Ersättare

Joel Laguna – Vice ordförande

David Blomgren – Ersättare

Michael Högberg –  Ordinarie ledamot

Emma Bjarnevik –  Ersättare

Ulla Herbert –  Vice Ordförande

Roko Kursar –  Ordförande

Karin Granér – Ersättare

Linda Eklund –  Ordinarie Ledamot

Christin Gaskell-Brown – Ersättare

Amanda Onsberg Brumark – ledamot

Charlotte Hedendahl  – Ersättare 

Mladen Radojkovic – ersättare

Lars Hellström –  Ordinarie Ledamot

Ewa Bertz – Ordinarie ledamot

Roko Kursar – ersättare

Fadi Bakarat – ersättare

Magnus Hulthe Andersson – Ordinarie ledamot

DU KAN OCKSÅ GÖRA SKILLNAD

BLI MEDLEM!

Med ditt medlemskap visar du ditt stöd, du får information om vad som händer i politiken, möjlighet att tycka till eller bli aktiv politiker själv – alla behövs!

Just do it!