Våra Politiker

Våra politiker i Liberalerna Malmö


Liberalerna Malmö har förtroendevalda representanter i riksdagen, regionen, kommunfullmäktige, nämnder och styrelser och andra kommunala organ. Där företräder våra politiker den politik som våra partimedlemmar har fastställt.

Nedan kan du hitta våra förtroendevalda i respektive kommunalt organ.

Kommunala organ

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan ses som Malmös eget parlament. Totalt består kommunfullmäktige av 61 ledamöter, som väljs av kommunens invånare genom direkta val vart fjärde år. Kommunfullmäktige fattar beslut om övergripande frågor och andra ärenden som är av stor vikt för kommunen. Det omfattar bland annat mål och riktlinjer för kommunens verksamheter samt den kommunala budgeten och den kommunala skattesatsen.

Nuvarande ledamöter och ersättare
Ledamöter och ersättare utsedda genom kommunalvalet den 9 september 2018.

Sara Wettergren – Gruppledare

Roko Kursar – ledamot

Simon Chrisander – Ledamot

Ewa Bertz – ledamot

Joel Laguna – ersättare

Linda Eklund – Ersättare

Kommunstyrelsen kan ses som Malmös egen regering. Totalt består kommunstyrelsen av 13 ledamöter, varav 9 är heltidsarvoderade kommunalråd. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för utvecklingen av den kommunala verksamheten, och ansvarar för att på ett övergripande plan leda och samordna kommunens olika verksamheter.

Nuvarande ledamöter och ersättare
Ledamöter och ersättare utsedda av kommunfullmäktige.

Roko Kursar – vice ordförande

Sara Wettergren – ersättare

Sara Wettergren – Ordförande

Charlotte Hedendahl – Ersättare

Narcis Spahovic – Vice ordförande

Natasa Radojkovic – Ersättare

Anneli Bojesson –  Vice Ordförande

Marianne Friedman – Ersättare

Lars Hellström – Vice ordförande

Dusjan Mijovski – Ersättare

Håkan Linné – Vice ordförande

Marja Harborn – Ersättare

Arne Bojesson –  Vice Ordförande

Ann Kristin Gaskell-Brown – Ersättare

Simon Chrisander –  Ordförande

Leakim Eventhén –  Ersättare

Michael Högberg – Vice ordförande

Eva Lindholm – Ersättare

Joel Laguna –  Vice Ordförande

Ulla Herbert –  Ersättare

Therese Traneborn –  Vice Ordförande

Roko Kursar –  Ordförande

Karin Elisabeth Granér – Ersättare

Ewa Bertz –  Ordförande

Louis Hyleborg – Ersättare

Amanda Onsberg Brumark – Vice ordförande

Pontus Månsson  – Ersättare 

Olle Schmidt – Vice ordförande

DU KAN OCKSÅ GÖRA SKILLNAD

BLI MEDLEM!

Med ditt medlemskap visar du ditt stöd, du får information om vad som händer i politiken, möjlighet att tycka till eller bli aktiv politiker själv – alla behövs!

Just do it!