Regionen

Skåne

På regional nivå jobbar Liberalerna Skåne för gränslösa samarbeten och för att skapa de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv både idag och för kommande generationer – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård. Tillsammans gör vi Skåne till möjligheternas region.

I Region Skåne är det Fredrik Sjögren som är Liberalerna Malmös främsta politiska företrädare

Nedan kan du även se Liberalerna Malmös övriga förtroendevalda i regionen.

Fredrik Sjögren

– Ordförande i kulturnämnden
– Gruppordförande för Liberalerna i Skåne
– Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Länsförbundet Skåne

Förbundets uppgift är att samla personer i Skåne med liberal samhällsåskådning till gemensamt arbete och uppträdande, att genom upplysning väcka intresse för samhällsfrågor, att främja en demokratisk utveckling samt att verka för val av personer med liberal åskådning till politiska uppdrag. Förbundet består av de lokala föreningar av Liberalerna som finns inom förbundets verksamhetsområde samt enskilda direkt till förbundet anslutna medlemmar.

Förbundets högsta organ är förbundsmötet, vi har även möjlighet att hålla Skåneråd där ombud för de lokala föreningarna har rösträtt. Förbundsstyrelsen och dess arbetsutskott styr inriktningen på kansliets uppgifter och utifrån den hanterar vi kommunikation, internt såväl som externt, när länsförbundet är avsändaren. Vi arrangerar och administrerar möten som hålls av förbundet, allt från valberedningens sammanträden till medlemsträffar för hela Skåne. Vi arrangerar utbildningar och informationsträffar för samtliga medlemmar och i mindre grupper. Vi hjälper lokala föreningar och stöttar dem internt såväl som externt.

Jag som leder detta arbete heter Gisela Nilsson, bor mellan Malmö och Lund med make, två barn och en hund. Fritiden går åt till hus, trädgård, att umgås med familj och vänner, och när tillfälle ges försöker jag läsa en god bok eller titta på en bra film.

Gisela Nilsson

Kanslichef Liberalerna Skånes Länsförbund
gisela.nilsson@liberalerna.se

Liberalerna Malmös förtroendevalda på regionen

Charlotte Hedendahl

-Ledamot i Psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Olle Schmidt

Olle Schmidt

– Ledamot regionala utvecklingsnämnden

Cristina Glad

–  Ledamot i Malmö Operas styrelse

Carl Philip Nilsson

Karl Philip Nilsson

– Ersättare Regionala utvecklingsnämnden