Kommunpolitiskt handlingsprogram

Kommunpolitiskt handlingsprogram 2018–2022


Liberalerna Malmös Kommunpolitiskt handlingsprogram Ett Malmö som håller ihop för mandatperioden 2018–2022 utgör grunden för vår politik inom kommunen fram till 2022.

Det politiska programmet antogs vid ett medlemsmöte 2018 baserat på ett förslag som utarbetats av arbetsgrupper bestående av partimedlemmar.