Forskning och näringsliv

Ett starkt näringsliv, en liberal arbetsmarknad

Skattekraften i Malmö måste öka. Fler med inkomst behöver bosätta sig här. Liberalerna föreslår därför att Malmö stad inför näringslivsförtur vid nyinflyttning till staden. Detta innebär att bostadssökande från andra kommuner får förtur till lägenheter genom Boplats Syd, i förhållande till andra som vill flytta till Malmö, om de har ett arbete som bedöms som varaktigt.

Fler enkla jobb i Malmö. Sverige har lägst andel enkla jobb i Europa. Detta är ett problem då en stor andel av Malmös befolkning inte har en akademisk bakgrund. Liberalerna föreslår därför att Malmö kommun i samarbete med arbetsmarknadens parter ska införa och stödja framväxten av enkla jobb. Detta är en helt nödvändig åtgärd om vi vill minska det stora utanförskap som finns idag och som riskerar att bli än värre i framtiden. Fler jobb som inte kräver någon eller endast en grundläggande utbildning måste skapas

Företag som gör rätt för sig ska lyftas. Malmöbor som konsumenter vill stödja företag som gör rätt för sig, därför ska Malmö stad införa ett certifieringssystem för publika affärsverksamheter. Företag som sköter skatter,betalar avtalsenliga löner och som sköter sig ska premieras. Exakt utformning av certifieringssystemetska utredas.

Vår politik i ett nötskal

  • Förtur till bostad för nyinflyttade med arbete
  • Fler enkla jobb i Malmö
  • Inför motprestation för ekonomisk hjälp
  • Företag som gör rätt för sig ska lyftas
  • Malmö ska bli Sveriges mest attraktiva arbetsgivare
  • Fler internationella förskolor och skolor i Malmö