I Malmös skolor ska alla barn och ungdomar fyllas med kunskap och trygghet 

  • Startsida
  • /
  • I Malmös skolor ska alla barn och ungdomar fyllas med kunskap och trygghet 

Din bakgrund ska inte avgöra din framtid

Liberaler vet att en bra skola är den viktigaste möjliggöraren för att kunna bestämma sin väg i livet. För att alla barn ska klara skolan vill vi se fler lärare i klassrummen och att ännu fler kan läsa upp sina betyg under sommaren. Vi vill satsa extra på elevhälsa och trygghet i skolan. Malmös elever ska lämna skoltiden med en ryggsäck fylld av kunskap och framtidstro; redo för vuxenliv och jobb.

I vårt kommunala handlingsprogram “Möjligheternas Malmö” för 2022-2026 vill vi bland annat:

  • Mer mångfald och mindre segregation. Valfrihet är viktigt. Information om hur man söker skola ska bli bättre. Centralt placerade högstadieskolor ger mer blandat elevunderlag och kommunen ska arbeta för att få fler spets- och profilskolor. Friskolor ökar mångfalden, men det är en fördel om friskolorna tillsluter sig det kommunala skolsöksystemet.

 

  • Försök med tvålärarsystem. Större fokus ska läggas på lärarnas arbetsvillkor och ett tvålärarsystem ska införas på fler skolor. Detta för att minska lärarnas arbetsbörda och ge mer tid till att planera extra anpassningar och särskilt stöd.

 

  • Fördjupat värdegrundsarbete. Diskriminering och intolerans ska inte förekomma på Malmös skolor. Arbetet med skolornas värdegrund och mot alla former av rasism, antisemitism, hedersförtryck och diskriminering ska prioriteras.

 

  • Lovskola och utvidgad läxhjälp. Tack vare Liberalerna har lovskolorna utökats. Vi vill utvidga läxhjälpen och ge den direkt anslutning till skoldagen. Vi ser gärna att ideella organisationer anlitas till att utföra den.

 

  • Elevhälsan i centrum. Tidiga insatser vid psykisk ohälsa är viktigt. Elevhälsan ska få resurser att utvecklas och bättre kunna tillgodose barn och ungas psykiska och fysiska behov.

Politiskt program 2022-2026


I vårt politiska program "Möjligheternas Malmö" hittar du alla detaljer om vår politik fram till 2026.

Läs mer