Trygghet och Frihet

Utan trygghet – ingen frihet

Liberalerna vill både stärka den fysiska och sociala tryggheten. Alla Malmöbor ska vara trygga i parker, på gator och torg genom bättre belysning, städning, kamerabevakning och fler kommunala ordningsvakter. Alla Malmöbor ska vara trygga med stadens välfärd genom hela livet, från valet av förskola till valet av äldreboende, där frihet är ledordet.

I vårt kommunala handlingsprogram “Möjligheternas Malmö” för 2022-2026 vill vi bland annat:

  • Enklare för företag att verka i och etablera sig i Malmö Kommunens kontakt med näringslivet ska likna en sälj- och marknadsavdelning. Vägen till etablering i Malmö ska vara tydlig, snabb och fullt uppbackad av staden. Utvärdering och anpassade lösningar ska vara en del av paketet. En digitalingång, likt ”mina sidor”, ska samla dokumentation, och på flertalet språk tydliggöra tidslinjer, processor och ansvariga för de olika ärendena inom kommunen.

 

  • Enklare, snabbare och billigare. Utbudet och variationen på verksamheter som serverar mat och dryck tillför liv, rörelse och trivsel i stadsbilden. Liberalerna vill se över regelverket och avgifterna med syfte att förenkla för dessa verksamheter. Betalning för myndighetsutövning ska ske efter utfört arbete. Kommunen ska även se över behovet av förlängda öppettider hos restauranger, caféer och klubbar.

 

  • Tryggare utemiljö. Liberalerna vill utvidga försöket med kommunala ordningsvakter, ha fler trygga stråk med kameraövervakning och öka samarbetet med lokala aktörer för att förebygga brott (så kallade BID-samarbeten).

 

  • En grön stad är en trygg stad. Öppna ytor ska vara inbjudande, trivsamma och tillgängliga. Kraven på grönska vid nybyggen ska fortsatt vara höga och nyplanteringen av träd och anläggandet av nya grönytor ska fortsätta i hög takt.

 

  • Digitalisera och elektrifiera staden. När fordonsflottan och stora delar av samhället digitaliseras, elektrifieras och kopplas ihop, behöver vi en infrastruktur som utvecklas i takt med förändringarna. Liberalerna vill att staden ska ligga i framkant för ny teknik. Elförsörjningen till Malmö måste också säkras med utvecklingen av både förnybara och fossilfria energikällor.

Politiskt program 2022-2026


I vårt politiska program "Möjligheternas Malmö" hittar du alla detaljer om vår politik fram till 2026.

Läs mer