Brev från Roko Kursar

Roko Kursars handskrivna brev till Malmöborna.

Brevet distribueras till största del med hjälp av ideella krafter, det vill säga våra medlemmar delar ut brevet brevlådan. Vår ambition är att täcka ett så stort område av Malmö stad som möjligt. Om du inte brukar få brevet, men vill ha den, kan du höra av dig till oss (malmö@liberalerna.se) och få ett gratis ex.

 

Mars 2022

 

Utgivningsdatum: Mars 2022