Nyamko Sabunis avgång

Nyamko Sabuni har idag meddelat att hon avgår, vilket vi beklagar. Vi konstaterar att hon valdes med stor och bred majoritet, men att det varit ett svårt uppdrag utifrån vilket Nyamko gjort sitt bästa. Vi tackar Nyamko och önskar den erfarne Johan Pehrson all lycka under den spännande tid som väntar. Tillsammans ska vi, på både riks- och lokalnivå, lyfta fram vår starka liberala politik vilken nu är angelägnare än någonsin. 

Michael Högberg
Ordförande Liberalerna Malmö