Öppet brev till Märta Stenevi

Hej Märta Stenevi, (MP) jämställdhets- och bostadsminister.

Idag på den internationella kvinnodagen skulle jag vilja uppmärksamma dig på den stora ojämställdheten inom svensk idrott. Det är fortfarande mer förmånligt för företag att sponsra herridrott än damidrott. Orsaken till ojämställdheten är en skattelagstiftning med anor från 1974, året som Sverige spelade sin första damlandskamp. De tidigare jämställdhetsministrarna har inte gjort något för att åtgärda detta, trots att regeringen kallar sig för Sveriges första feministiska regering.

Idag omsätter sponsringen av damidrott cirka en miljard kronor i Sverige, samtidigt som det för herridrotten rör sig om ca 6 miljarder. Det innebär att 20% av sponsorpengarna går till damidrotten medan resterande 80% går till herrarna. Den skeva fördelningen cementerar strukturer och gör det svårare för damidrotten att utvecklas. Det är vore bra om du kunde se till att regeringen lämnar symbolpolitiken och i stället gör skillnad på riktigt.

Utformningen av skattelagstiftningen missar att se till de stora värden för samhället och individer som finns i idrotten. Ett aktivt liv med rörelse har positiva effekter som kan vara avgörande för barn och ungdomar. Det är bra för barns fysiska hälsa men även för den psykiska. Endorfinerna som släpps ut i kroppen gör att man mår bättre och ger en högre resistens mot negativa effekter av stress. Idag lever många ungdomar i ständig stress och den psykiska ohälsan ökar, särskilt bland unga tjejer där förskrivning av antidepressiv medicin blir allt vanligare. Om du skulle ändra på det så är det inte bara en vinst för jämställdheten utan även folkhälsan.  


Som du nog vet är idrott är också mer än bara hälsa, det skänker ett sammanhang som stärker både individ och samhälle. Genom ett aktivt föreningsliv skapas en bättre välfärd, individer får ett socialt kapital och demokratiska värderingar stärks. Därför är det viktigt att regeringen värnar om idrotten och ser till att även förstärka de jämställda värderingarna och normerna inom den.

Som Malmöbo vet du säkert att Malmö Stad sedan några år tillbaka har lagt in krav på hållbarhet och jämställdhet i sin sponsringspolicy för Malmö stads helägda bolag. Bolagen är bland annat med i projekten Boost by- och Start by FC Rosengård samt Football for life. På samma sätt involveras bolagen i MFF i samhället och Hela Malmös lag. Därtill är man genom Malmö Idrottsakademi och FIFH med och skapar förutsättningar för unga Malmöbor, med och utan funktionsvariation, att utöva idrott. Jag har därför stora förhoppningar på att du som Malmöit fortsätter att bära jämställdhetsfanan högt i din nya roll som jämställdhetsminister.


I slutändan handlar det om allas rätt att få samma möjligheter och chanser i livet, oavsett bakgrund eller kön. Lär av Malmö och låt inte besluten vänta. Vi är inne på övertid och det är dags för regeringen att komma till skott med att skapa en jämställd idrott. Det handlar om unga tjejer som också vill nå högt. 

Ewa Bertz (L)
Kommualråd för Demokrati och Mänskliga rättigheter, Malmö
Ordförande Fritidsnämnden, Malmö