Ordförandebrev Januari Nr 2

Se senaste ordförandebrevet här:
Brevet riktar sig till föreningens medlemmar