Ordförandebrev November Nr 1

Se senaste ordförandebrevet här:
Brevet riktar sig till föreningens medlemmar