För ett jämlikt och fritt EU

Sara Wettergren EU

 

 

I det moderna Europa står vi vid ett vägskäl som formar vår framtid. Valet står mellan att bygga murar som skiljer oss åt eller broar som förenar oss. Mitt uppdrag och löfte till dig som väljare är att välja vägen av brobyggande, att förespråka ett Europa präglat av samarbete, öppenhet, och gemensamma strävanden mot en ljusare framtid. En röst på mig är inte bara en röst för en politisk vision, utan för en helhetsbild av vad Europa kan och bör vara: grönare, mer jämställt och ekonomiskt framåtblickande, samtidigt som vi säkerställer den personliga friheten står i centrum.

Grön och Ansvarsfull Klimatpolitik: Innovation Möter Miljöansvar

I hjärtat av min politiska plattform ligger en stark övertygelse om att ekonomisk utveckling och miljöansvar kan och måste gå hand i hand. Genom att främja en hållbar livsstil, där innovation och ekonomisk tillväxt kombineras med djupt miljöansvar, öppnar vi dörren till en ny era. En era där investeringar i grön teknologi och förnybar energi inte bara bidrar till att rädda vår planet, utan också skapar nya, hållbara jobb. Detta är ett Europa där ekonomisk framgång mäts inte bara i BNP, utan också i hur väl vi lyckas skydda vår miljö för kommande generationer.

Utbildning för Alla: En Grundpelare för Framtidens Europa

Utbildning är nyckeln till individuell frihet och samhällets utveckling. Min vision är ett Europa där varje person har lika tillgång till utbildning och karriärutveckling, oavsett bakgrund. Detta innebär konkreta åtgärder för att utöka tillgången till EU-finansierat studiestöd samt förbättrade stödstrukturer för yrkesverksamma föräldrar. Ingen ska behöva välja mellan familj och karriär. Genom att investera i utbildning säkerställer vi att alla medborgare har de verktyg de behöver för att forma sin egen framtid och bidra till vårt gemensamma välstånd.

EU – Polis för ett Tryggare Europa

I ljuset av den alltmer komplexa globala situationen är det avgörande att stärka vår interna säkerhet. Jag förespråkar ett Europa där varje medborgare känner sig trygg. Detta innebär en förstärkning av samarbetet mellan medlemsländernas poliskårer och säkerhetstjänster, för att effektivt bekämpa gränsöverskridande brottslighet och terrorism. Ett tryggare Europa är ett Europa där frihet inte bara är en rättighet utan också en verklighet för alla.

Rörlighet och integration över Öresund

Ett specifikt fokus i min politik är att underlätta rörlighet och integration över Öresund. Genom att minska byråkratin och maximera möjligheterna för människor att bo, arbeta och studera på båda sidor av sundet, kan vi skapa en starkare, mer integrerad region. Detta är avgörande för att främja ekonomisk tillväxt och kulturellt utbyte, vilket gynnar oss alla. Ett förenat Öresund är en modell för hur gränsöverskridande samarbete kan fungera i praktiken, och tjänar som ett exempel för hela Europa.

Att bygga ett Europa präglat av broar snarare än murar kräver mod, vision och framför allt, din röst. Genom att rösta på mig stödjer du en framtid där trygghet, jämställdhet, grön teknologi, utbildning för alla, och gränsöverskridande samarbete inte bara är möjliga utan en grundläggande del av vår kontinents DNA. Tillsammans kan vi skapa ett Europa där varje individ har kraften och friheten att forma sin egen framtid.