Livskvalitet

Ett Malmö där varje människa har makt över sitt eget liv

En av liberalismens utgångspunkter är att se varje människa som den individ han eller hon är, och inte som representanter för kollektiv. Vi kämpar för att varje enskild människa ska ha makten över sitt eget liv, kunna göra sina egna livsval och fatta sina egna beslut i vardagen.

Därför värnar vi särskilt mycket om att samhället ska underlätta för dem som behöver lite extra hjälp i vardagen, istället för att tvinga dem att leva på ett visst sätt. Det handlar till exempel om att ge äldre ökad valfrihet inom äldreomsorgen. Men det handlar också om att värna om rätten till assistans för personer med en funktionsnedsättning. I vårt Malmö ska alla, oavsett ålder, bakgrund eller funktionsnedsättning, kunna leva ett fritt och självständigt liv med hög livskvalitet.

Rätten till assistans - en frihetsreform vi värnar om

Alla ska kunna förverkliga sig själva, med eller utan funktionsnedsättning. Det är en grundläggande liberal utgångspunkt. En liberal funktionshinderpolitik handlar om att riva hinder, så att alla ska kunna bli sitt bästa jag.

Det var vi liberaler som utvecklade LSS - lagen om stöd och service till funktionshindrade. Vi tycker att det är fullständigt oacceptabelt med de indragningar som nu har gjorts av vissa funktionsnedsattas assistansrätt. Assistansen är en förutsättning för att dessa människor ska kunna leva ett fritt liv. Det är någonting vi har tagit, tar och kommer ta strid för.

Leva livet. Hela livet.

Pensionärer/seniorer omfattar en grupp med en åldersskillnad på över 30 år. Det är en mycket heterogen grupp, med helt olika intressen och behov. Därför behöver också äldreomsorgen anpassas efter den enskildes önskemål.

Rätten att bo kvar hemma får aldrig bli en skyldighet; den som vill bo på ett äldreboende ska kunna få göra det. Det måste finnas olika alternativ bland äldreboenden att välja bland. Vi välkomnar därför den valfrihet som privata äldreboenden medför.

Självständig längre - genom modern teknik

Vi vill använda ny teknik för att ge äldre större kontroll över sin vardag. Användandet av ny teknik ska givetvis vara frivilligt. Det kan till exempel handla om en robotarm med sked som underlättar ätande eller självspolande- och torkande toaletter, som gör människors vardag enklare och mindre beroende av andra.

Bryt den ofrivilliga ensamheten och den utbredda undernäringen - inför måltidsvänner

Den utbredda ensamheten och undernäringen bland många äldre är alarmerande. Vi vill pröva konceptet måltidsvänner för att komma till bukt med dessa problem. Äldre ska genom Volontärförmedlingen kunna ansöka om en måltidsvän. Volontären kommer hem och hämtar och så går de till restaurang eller Träffpunkt och äter tillsammans. Måltidsvännen arbetar ideellt men kommunen bjuder på hans eller hennes mat. Det bör även vara möjligt att t.ex. hämta mat och äta tillsammans i den äldres hem

Vi liberaler står även upp för seniorkortet, som innebär gratis buss för personer över 75 år. Vi tror att det skapar ökade möjligheter för äldre att ta sig runt, träffa vänner och gå på utställningar.

Vår politik

 • Vi står alltid upp för rätten till assistans
 • Staden ska kompensera för statens övervältring av kostnaderna för den personliga assistansen för att trygga alla Malmöbors rätt att leva, inte bara överleva
 • Samordning av stödet och tillgängligheten för Malmöbor med funktionsvariation ska utökas och utvecklas, såväl fysiskt som digitalt.
 • Stödet till brukare i gruppboenden för att vistas ute och delta i aktiviteter ska stärkas utifrån det individuella behovet.
 • Vi tycker medbestämmande är viktigt. Än viktigare är det i gruppboenden som är hem för många med funktionsnedsättning. Därför tycker vi det är en självklarhet att de boende ska ha möjlighet att vara med och bestämma vem som ska anställas.
 • Fler fritids- och aktivitetsstödjare
 • Tillsatt tillgänglighetssamordnare som ska samordna det kommunala ansvaret för tillgängligheten i staden. 
 • Vi har halverat handläggningstiderna genom att öka resurserna till myndigheten
 • Sänkt högsta hyrestaket inom LSS-boende från 6200kr till 5000kr per månad
 • Höjt habiliteringsersättningen och vi vill höja den än mer under mandatperioden
 • Vi ska bidra till att sänka trösklarna på arbetsmarknaden för malmöbor med funktionsvariation. Vi har beslutat om att Malmö stad i sina förvaltningar ska rekrytera och anställa 70 % fler deltagare från Daglig verksamhet under mandatperioden
 • Vi satsar på digitalisering, med bl a medicinrobotar och appar
 • Vi vidareutvecklar samverkan med brukarorganisationer och malmöbor genom Brukarrådet och Fänrik rum 5
 • Vi ska tillsammans med Moomsteatern öppna en ny Daglig verksamhet som även ska vara en teaterakademi. Moomsteatern spelar en viktig roll för Malmös teaterscen. Vi ser det därför som självklart att stadens stöd ökar så att de kan utveckla sin organisation. Moomsteatern lyfter bort funktionshindret och skapar fantastiska teateruppsättningar som påverkar och folkbildar på ett mycket viktigt sätt. Därför ska verksamheten stärkas och utvecklas. 
 • Vi ska öppna fler mötesplatser i staden för malmöbor med funktionsvariation.

Den psykiska ohälsan bland unga måste bekämpas

Varje människa som mår psykiskt dåligt hindras från att leva som den vill. Psykisk ohälsa hamnar ofta i bakgrunden i debatten, trots att det är en av Sveriges största utmaningar. Psykiska diagnoser är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning.

Särskilt oroväckande är den utbredda psykiska ohälsan bland unga och studenter. Stress, oro för studierna och ensamhet gör att många studenter drabbas av psykisk hälsa under sin studietid och för en del fördjupas och permanentas problemen. Liberalerna har länge arbetat för att motverka psykisk ohälsa. Ett exempel är att ha aktivt arbetat för att starta och utveckla Fontänhuset, en verksamhet för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Där har medlemmar möjlighet att, utifrån förmåga och intresse, hjälpas åt i köket eller caféet, delta i trädgårdsprojekt, och ges stöd i att återgå till arbete - eller bara umgås.