För en jämställd idrott

Ewa Bertz (L), ordförande i fritidsnämnden, skriver i Sydsvenskan om betydelsen av föreningslivet i samhället och den orättvisan som finns när det kommer till idrottens möjligheter att få finansieringen. Dagens skattelagstiftning premierar sponsring av herridrotten och de dominerade idrotterna. Tjejidrotten får enbart en femtedel av sponsorpengarna. Regeringen behöver uppdatera skattelagstiftningen så att alla får samma möjlighet att utöva sin idrott, oavsett kön eller sport.

Läs artikeln här.