Liberal politik blir verklighet: ordningsvakter

Igår beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att de första kommunala ordningsvakterna i Malmö kommer att börja patrullera på Möllevången.

Enligt trygghetsmätningar så är Möllevången ett område i Malmö där boende upplever sig som mest otrygga. Därför har området kring Möllevången valts ut i samråd med Polisen och i slutändan är det Polisen som bestämmer om så kallade LOV 3-område där ordningsvakter får verka.

Ordningsvakters befogenheter gäller alltså endast inom de geografiska gränserna för bevakningsområdet som Polisen beslutat om enligt 3 § LOV (lagen om ordningsvakter).

Kommunala ordningsvakter är en fråga som Liberalerna länge drivit och nu kommer det också bli en viktig del av kommunledningens stora trygghetsskapande arbete i staden. Med kommunala ordningsvakter kan vi komplettera polisens arbete med synlighet, förebyggande insatser, och ingripanden om det skulle behövas. De kommunala ordningsvakterna och Malmöpolisen kommer att arbeta i nära samverkan för att stärka tryggheten i vår stad. 

Läs mer här:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/klart-idag-ordningsvakter-ska-patrullera-pa-mollevangen

https://www.sydsvenskan.se/2019-10-29/malmo-later-polisen-avgora-var-kommunens-ordningsvakter-ska