MALMÖ BORDE SATSA PÅ CARBON CAPTURE!

För att världens temperatur ska hålla sig under 1,5 graders uppvärmning så måste vi vidta åtgärder som ger stor effekt, helst igår.

Att minska utsläppen av växthusgaser vid de största utsläppskällorna är bra, att helt ta bort utsläppen är bättre. Därför har Liberalerna förhandlat in satsningar på negativa utsläpp (CCS) i regeringens budget – och vi vill att Malmö ska vara en del i resan mot negativa utsläpp.

I Malmö har SySav sin förbränningsanläggning, där avfall eldas upp och genererar energi och värme. Det leder tyvärr också till stora utsläpp av koldioxid. När det redan finns teknik för att i princip nolla de utsläppen, och ekonomiskt stöd från staten snart kommer, så ska Malmö vara redo. Genom infångning och lagring av koldioxid (CCS/Negativa utsläpp) kan vi minska Malmös koldioxidutsläpp med minst en femtedel i ett svep.

Läs mer här:https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/det-maste-bli-lonsamt-att-fanga-och-lagra-koldioxid/