MILJÖPROGRAM FÖR 2021-2030 ANTAGET!


De kommande åren är de mest avgörande åren för om vi ska klara av klimatkrisen eller inte. Därför ska Malmö ta sitt ansvar och visa vägen för andra svenska kommuner i hur en grön omställning mot ett mer hållbart samhälle kan genomföras. Det vägledande dokumentet i den omställningen är Malmös miljöprogram för 2021-2030. I miljöprogrammet sätter vi tuffa mål att nå, men genom att sikta högt och jobba framåt med ambition och tillförsikt så kan vi göra skillnad på riktigt. Bland målen i miljöprogrammet finns bland annat:

✅ Minskning av utsläpp av växthusgaser med 70% jämfört med 1990 års nivå.
✅ Malmö stads organisation ska ha nettonollutsläpp.
✅ Malmö ska försörjas av förnybar och återvunnen energi till 100%.
✅ Ökad resiliens vid ett förändrat klimat.
✅ Ökad biologisk mångfald.

Nu har kommunfullmäktige antagit miljöprogrammet för tiden fram till 2030. Men vi har redan tjuvstartat flera projekt som vart och ett kraftigt bidrar till chanserna att nå våra mål – eller ännu längre. Målen är satta, nu börjar det tuffa arbetet att skapa den klimatsmarta staden! 💚

Här kan du läsa mer: https://www.sydsvenskan.se/2021-03-09/har-ar-malmos-nya-mal-for-miljon-och-klimatet?redirected=1