Ordförandebrev Februari Nr 3

Se senaste ordförandebrevet här:
Brevet riktar sig till föreningens medlemmar