Så bygger vi framtidens Malmö

Simon Chrisander skriver i Sydsvenskan om hur Malmö ska bli än mer attraktivt. I artikeln lyfts fyra punkter som anses vara särskilt viktiga:

1. Bättre förutsättningar för näringslivet

2. Mer grönska och attraktiva mötesplatser i staden

3. Bygg högt och modernt i lägen nära knutpunkter för kollektivtrafik

4. Gör Malmö attraktivare som kuststad

Läs mer om framtidens Malmö här