STÖD TILL MALMÖS NÄRINGSLIV!

Coronapandemin är mer än en kris för liv och hälsa, det är också en kris för jobb och ekonomin. Både försiktighet och nya regler gör att många företag har fått det svårt att gå runt. Därför har vi från politiken under våren fattat flera beslut för att underlätta tillvaron för Malmös näringsliv, så att färre företag tvingas i konkurs och fler Malmöbor hamnar i arbetslöshet. Bland annat har vi gett möjlighet till hyresreduktion i de fastigheter som ägs av kommunen och vi har efterskänkt avgifter för uteserveringar. Under de flestas hemester i sommar så har företagen fortfarande räkningar att betala, så fortsätt att handla lokalt! ❤