Svenskan är nyckeln till en bra skolgång

Mer än var tredje elev i Malmös grundskolor läser svenska som andraspråk. Nu visar en undersökning att ämnet har stora brister. För att åtgärda det måste regeringen få nationella riktlinjer på plats. Så länge de saknas riskerar många elever att bli felbedömda, vilket är både rättsosäkert och orättvist.

Läs mer om hur Liberalerna vill förbättra kvaliteten på svenska som andraspråk här