Evenemang

2023-11-27
Uttalande från Liberalerna Malmös höstmöte 25/11 2023 med anledning av kriget mellan Israel och Hamas. 

Vi älskar vårt Malmö. Här finns en rikedom från alla världens hörn med rötter från 186 nationaliteter, men Malmös mångfald står inför stora utmaningar. Sedan